Контакти
 • гр. Шумен, ул. Добри Войников № 9 -11
 • +35954 / 800 438
  +359876 217 069
 • janica@djindjeva.com
  k_varbanova@djindjeva.com
  k_stoianova@djindjeva.com
  h_kolev@djindjeva.com
Сметка
 • Сметки такси и разноски:
  при Токуда Банк АД
  IBAN: BG61CREX92605052174003
  BIC: CREXBGSF
  при Юробанк България АД
  IBAN: BG13BPBI79461063312201
  BIC: BPBIBGSF
 • Специални сметки - длъжници:
  при Токуда Банк АД
  IBAN: BG18CREX92605052174001
  BIC: CREXBGSF
  при Юробанк България АД
  IBAN: BG56BPBI79461063312203
  BIC: BPBIBGSF
 • Титуляр: Частен съдебен изпълнител
  Яница Джинджева, рег.№774
created by WI